Zoekresultaten ''

Muzikale theatervoorstelling

Deze voorstelling is een bijzondere mix van muziek, cabaret en verdieping. Verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist/sidekick Dirk Overbeek spelen ‘Alle 7 goed’, een actuele, muzikale voorstelling over de Zeven werken van Barmhartigheid. Ze beelden in zeven acts de werken van barmhartigheid uit voor mensen van hier en nu. Hier komen ze: de hongerigen voeden, de […]

Boekbespreking

In een drietal bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan, naar aanleiding van een recent boek over Dorothee Sölle: ‘Van de boom leren.’ door Andreas Wöhle. Het boek: ‘Van de boom leren’, is de aanleiding voor drie persoonlijke gespreksavonden over de thema’s die in dit boek aan de orde komen. Daarbij gaat het o.a. […]

Theologie voor gemeenteleden

Wie, wat en hoe geloof ik eigenlijk? Die vraag is sneller gesteld dan beantwoord. Door informatieoverdracht (boek en toelichting) en onderlinge gesprekken willen we onze persoonlijke antwoorden zoeken, verkennen en wegen. Kijk op geloof. Dat is de titel van het boek, geschreven door ds. Henri Veldhuis. In heldere taal beschrijft hij de grote thema’s die […]

Leeskring Genesis | Boek van het begin

Opperrabbijn Jonathan Sacks laat op een sprankelende manier nieuw licht vallen op het eerste bijbelboek. Genesis stelt vragen, die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Laat je inspireren door een joodse lezing van de Tora. De eerste bijeenkomst is op maandag 27 september: 10-12 uur, De Inham. We oriënteren ons op het boek maken afspraken […]

Thema-avond Psalm 23 in het kader van de Israëldag

Na de Grote Joodse Feestdagen in de maand september, is er in de protestantse Kerken de Israëlzondag, dit jaar op zondag 3 oktober. Deze jaarlijks terugkerende Israëlzondag is in de voorbije jaren de uitnodiging geworden om meer verbondenheid te beleven met de Joodse gemeenschap ook in ons land. “Eén van de terreinen waar Joden en […]

Met Jezus aan tafel

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het – nog vaker dan je al vermoedde! – in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt, zoals honger, armoede, ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, een volle dis, het goede leven. We gaan ons […]

Met Jezus aan tafel

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het – nog vaker dan je al vermoedde! – in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt, zoals honger, armoede, ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, een volle dis, het goede leven. We gaan ons […]

Met Jezus aan tafel

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het – nog vaker dan je al vermoedde! – in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt, zoals honger, armoede, ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, een volle dis, het goede leven. We gaan ons […]

De beleving van de Tafelviering

In de pastoreskamer spreken we op 2 maart ’s avonds van acht tot half tien, in kleine kring over de Tafelviering. Het gaat niet over de leerstellingen die schuil kunnen gaan achter verschillende opvattingen van avondmaal/eucharistie, maar over de vraag ‘Wat doet het met je?’ De avonden worden ingeleid met een meditatief moment. We luisteren […]

Bibliodrama Driekoningen

En na dit vieren van nieuw leven komt er ook angst, boosheid. Ze moeten vluchten…na nieuw leven, ook dood in het land…een verhaal vol beweging van leven en dood, op bezoek komen en wegvluchten, vluchteling zijn en thuiskomen.Veel bewegingen, die we eeuwen er na nog ervaren.Beweeg, doe mee in dit verhaal van Mattheus 2 bij […]

1 2 3 5