Zoekresultaten ''

De staatkundige bakermat van Nederland

Terwijl over al in de wereld de roep om sterke leiders toeneemt en de democratische rechtsstaat onder druk staat van totalitaire bestuursvormen, is het goed om nog eens stil te staan bij de bronnen van onze eigen politieke traditie. Wat bezielde onze voorouders eigenlijk en wat kunnen wij daar nu nog mee? In deze inleiding […]

Kijk op Geloof

In vier avonden bespreken we het boek ‘Kijk op geloof ‘ van Henri Veldhuis. Van de deelnemers wordt gevraagd het boek ter beschikking te hebben. Een paar leenboeken zijn beschikbaar. In onze samenleving wordt de rol van geloof en kerk kleiner. Daarmee neemt ook de kennis van de Bijbel en van de christelijke traditie af. […]

Bevrijdende levenskunst

In vier avonden bespreken we het boek Vacare, een bevrijdende levenskunst van Kick Bras Het boek is uitverkocht, maar er wordt gezorgd voor (leen)boek of download. Velen verlangen naar (innerlijke) vrijheid in een samenleving die zo veeleisend en vaak dwingend is. Van alle kanten dringen prikkels en uitdagingen en verplichtingen zich aan ons op. Leven […]

Jubileumconcert Twents Liturgiekoor

Het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek met muzikaal combo geeft op zaterdag 17 september as. om 17.00 uur een lustrumconcert naar vrije gift in de Bergkerk te Amersfoort. De liederen en muziek zijn gekozen rondom het thema “Weten met het hart”. Om betekenis te geven aan ons leven schieten gewone woorden vaak tekort. […]

De Wereldraad bijeen

De Wereldraad bijeen Vertegenwoordigers van zo’n 350 kerken komen deze zomer naar Karlsruhe. Een paar uur rijden van Amersfoort. In 1948 werd de Wereldraad van Kerken in de eerste Assemblee in Amsterdam opgericht, toen met nog niet de helft van het aantal lidkerken van nu. In het thema nu weer Bijbelse kernwoorden: verzoening en eenheid. […]

Muzikale theatervoorstelling

Deze voorstelling is een bijzondere mix van muziek, cabaret en verdieping. Verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist/sidekick Dirk Overbeek spelen ‘Alle 7 goed’, een actuele, muzikale voorstelling over de Zeven werken van Barmhartigheid. Ze beelden in zeven acts de werken van barmhartigheid uit voor mensen van hier en nu. Hier komen ze: de hongerigen voeden, de […]

Boekbespreking

In een drietal bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan, naar aanleiding van een recent boek over Dorothee Sölle: ‘Van de boom leren.’ door Andreas Wöhle. Het boek: ‘Van de boom leren’, is de aanleiding voor drie persoonlijke gespreksavonden over de thema’s die in dit boek aan de orde komen. Daarbij gaat het o.a. […]

Theologie voor gemeenteleden

Wie, wat en hoe geloof ik eigenlijk? Die vraag is sneller gesteld dan beantwoord. Door informatieoverdracht (boek en toelichting) en onderlinge gesprekken willen we onze persoonlijke antwoorden zoeken, verkennen en wegen. Kijk op geloof. Dat is de titel van het boek, geschreven door ds. Henri Veldhuis. In heldere taal beschrijft hij de grote thema’s die […]

Leeskring Genesis | Boek van het begin

Opperrabbijn Jonathan Sacks laat op een sprankelende manier nieuw licht vallen op het eerste bijbelboek. Genesis stelt vragen, die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Laat je inspireren door een joodse lezing van de Tora. De eerste bijeenkomst is op maandag 27 september: 10-12 uur, De Inham. We oriënteren ons op het boek maken afspraken […]

Thema-avond Psalm 23 in het kader van de Israëldag

Na de Grote Joodse Feestdagen in de maand september, is er in de protestantse Kerken de Israëlzondag, dit jaar op zondag 3 oktober. Deze jaarlijks terugkerende Israëlzondag is in de voorbije jaren de uitnodiging geworden om meer verbondenheid te beleven met de Joodse gemeenschap ook in ons land. “Eén van de terreinen waar Joden en […]

1 2 3 5