Zoekresultaten ''

Het Nieuwe Normaal

Onze veilige zekerheden van luxe, welvaart, dagelijkse routines dreigen door corona weg te vallen. Het onnatuurlijke afstand bewaren verstoort ons samenleven; in ons werk, op scholen, kerken, theaters, verenigingen. Zeker na de tweede golf wordt duidelijk: COVID-19 laat zich niet gemakkelijk bedwingen. En na aanvankelijke eensgezindheid zwelt de kritiek op het coronabeleid aan. We vragen […]

Leven is ontmoeten

Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren God op zoek naar de mens- Abraham Heschel Inleider: Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University Abraham Heschel (1907 – 1972) was een groot kenner van de Joodse mystiek én maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de burgerrechten beweging, trok daarin nauw op […]

Nieuwe pauselijke encycliek

Op 3 oktober 2020 bracht Paus Franciscus in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin daagt hij ons uit om boven onszelf uit te stijgen om een universele liefde van broederschap en zusterschap te praktiseren. Deze kan, en moet, de basis zijn voor een meer open en inclusieve samenleving, en een meer sociale […]

Willem Barnard – Mens in wind en vuur

In augustus jl. was het 100 jaar geleden dat Willem Barnard geboren werd. Hij wordt gezien als de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Zijn liederen zijn opgenomen in diverse liedbundels, zowel protestants als katholiek. In zijn liederen komen poëzie, liturgie en theologie samen. Met een knipoog naar de datum (Allerheiligen) willen we deze voorganger […]

Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen

Inleider Liesbeth Levy, filosoof en directeur van Stichting Lokaal in Rotterdam Martin Buber (1878-1965) is de filosoof van de dialoog, de ik-jij relatie, de echte ontmoeting. Hiertegenover plaatst Buber de ik-het relatie, waarin de ander eerder een object is dat we gebruiken voor ons eigenbelang of om onszelf te bevestigen. De kunst van het leven […]

Als alle mensen op aarde hand in hand tezamen gaan…

Symbolisch nu. Werken aan vrede: het hele jaar door. Lezing door Rens van Duffelen. Aanmelden via email. Vrede lijkt zo vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. We leven in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders in de wereld. Daarom is het belangrijk aandacht te blijven […]

Kerk zijn in oorlogstijd

Hoe werkt de conferentie via Zoom? U kunt zich aanmelden tot vrijdag 18 september 12.00 uur bij het secretariaat. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. In deze bevestiging is een bankrekeningnummer waarop u de bijdrage kunt storten, vermeld en het adres van Zoom waarop u vanaf 10.15 uur kunt inloggen en kunt deelnemen […]

WIE OF WAT VERBINDT VERSCHIL?

Welke verschillen moeten er in onze stad verbonden worden? Waar is dat noodzakelijk? Een hoop verschillen bestaan gewoon en ieder doet zijn ding. Maar soms schuurt het. Waar het meest? Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseert in het kader van de Vredesweek een bijeenkomst rondom deze vragen. Op de avond gaan we in […]

Lezing ‘Clara in woord en spiegelbeeld’

Clara van Assisi is bekend van de levensgeschiedenis van Franciscus, maar wie was zij zelf? Wat was de positie van een vrouw ruim 800 jaar geleden? Wat kunnen wij onderscheiden in al die teksten, heiligenverhalen en verbeeldingen die er in de loop van die tijd ontstaan zijn? Feitelijk gaat het om een jonge vrouw van […]

Martin Buber

Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren. Dat kenmerkt voor Buber de ik-jij relatie. Hiertegenover plaatst Buber de ik-het relatie, waarin de ander een object is dat we gebruiken voor ons eigenbelang of om onszelf te bevestigen. De kunst van het leven ligt in de ik-jij relatie. Daar kunnen we ook God ervaren. […]

1 2 3 10