Zoekresultaten ''

Bewust kiezen

Kiezen is een groot voorrecht. Binnenkort, op 17 maart kunnen we weer onze politieke voorkeur uitspreken. Hoe maken we onze keuze? Welke waarden, uitgangspunten leiden ons daarbij? Waar staan we eigenlijk voor? Speelt ons geloof een rol in onze keuze? Welke betekenis hechten we aan politici als persoon en aan hun presentatie? In deze online […]

Radicale liefde in kerk en samenleving

De vorige Theoloog des Vaderlands Samuel Lee zal spreken over de noodzaak van een radicale liefde in kerk en samenleving, het verlangen naar een nieuw christendom en het migrant-zijn in de bijbel en in zijn eigen leven. Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch is het met Samuel Lee ééns dat ‘alle mensen in principe […]

Dag van het Jodendom

De avond begint met een korte inleiding waarom de Dag van het Jodendom jaarlijks wordt georganiseerd, gevolgd door een korte video over het thema van de Dag van het Jodendom 2021 “Plaats van samenkomst in kerk en synagoge”. Vervolgens geeft prof. Marcel Poorthuis een inleiding over de verhouding tussen kerk en synagoge. Deze heeft tot […]

De actuele boodschap van Martin Luther King

Martin Luther King werd in de jaren 50 en begin 60 wereldwijd bekend door zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Zijn verbale vaardigheden en charismatische uitstraling inspireerden velen. Beroemd werd zijn uitspraak “I have a dream”. In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd Martin Luther King […]

Het Nieuwe Normaal

Onze veilige zekerheden van luxe, welvaart, dagelijkse routines dreigen door corona weg te vallen. Het onnatuurlijke afstand bewaren verstoort ons samenleven; in ons werk, op scholen, kerken, theaters, verenigingen. Zeker na de tweede golf wordt duidelijk: COVID-19 laat zich niet gemakkelijk bedwingen. En na aanvankelijke eensgezindheid zwelt de kritiek op het coronabeleid aan. We vragen […]

Leven is ontmoeten

Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren God op zoek naar de mens- Abraham Heschel Inleider: Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University Abraham Heschel (1907 – 1972) was een groot kenner van de Joodse mystiek én maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de burgerrechten beweging, trok daarin nauw op […]

Nieuwe pauselijke encycliek

Op 3 oktober 2020 bracht Paus Franciscus in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin daagt hij ons uit om boven onszelf uit te stijgen om een universele liefde van broederschap en zusterschap te praktiseren. Deze kan, en moet, de basis zijn voor een meer open en inclusieve samenleving, en een meer sociale […]

Willem Barnard – Mens in wind en vuur

In augustus jl. was het 100 jaar geleden dat Willem Barnard geboren werd. Hij wordt gezien als de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Zijn liederen zijn opgenomen in diverse liedbundels, zowel protestants als katholiek. In zijn liederen komen poëzie, liturgie en theologie samen. Met een knipoog naar de datum (Allerheiligen) willen we deze voorganger […]

Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen

Inleider Liesbeth Levy, filosoof en directeur van Stichting Lokaal in Rotterdam Martin Buber (1878-1965) is de filosoof van de dialoog, de ik-jij relatie, de echte ontmoeting. Hiertegenover plaatst Buber de ik-het relatie, waarin de ander eerder een object is dat we gebruiken voor ons eigenbelang of om onszelf te bevestigen. De kunst van het leven […]

Als alle mensen op aarde hand in hand tezamen gaan…

Symbolisch nu. Werken aan vrede: het hele jaar door. Lezing door Rens van Duffelen. Aanmelden via email. Vrede lijkt zo vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. We leven in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders in de wereld. Daarom is het belangrijk aandacht te blijven […]

1 2 3 10