Eerstvolgende activiteiten:
Een Taizé-gebedsviering
Taizé proeven in de Sint Martinuskerk te Hoogland
zondag 09 mei 2021
Kijken naar het goede leven
online fotoproject bij jaarthema "Het goede leven"
zondag 09 mei 2021
Expositie
dick westerveld
maandag 10 mei 2021
Kerk -zijn, nu en straks
Wat leren we van Corona?
dinsdag 11 mei 2021
Oecumenisch Morgengebed
Om 10.00u. in Het Brandpunt. Wie thuis wil meedoen, vindt hier het Bijbelgedeelte dat we overdenken
dinsdag 11 mei 2021
Veelbelovende Woorden
Geloofsgemeenschap zijn door het lezen en tot leven laten komen van bijbelse woorden