Eerstvolgende activiteiten:
donderdag 20 januari 2022
Leesgroep theologie
samen lezen ''Alle dingen nieuw" van Erik Borgman
zaterdag 22 januari 2022
Er is eens … samen bijbellezen
Lees samen de bijbel tekst-voor-tekst. In een kleine groep op de woensdagmiddag. En kijk maar... Er staat niet wat er staat.
maandag 24 januari 2022
Dichter bij Jezus
12 onlinebijeenkomsten over Marcus, Paulus, Lucas en Johannes
maandag 24 januari 2022
Theologie voor gemeenteleden
Verstandig en bezinnend nadenken over het christelijk geloof
dinsdag 25 januari 2022
Oecumenisch Morgengebed
Om 10.00u. in Het Brandpunt. Wie thuis wil meedoen, vindt hier het Bijbelgedeelte dat we overdenken
zaterdag 29 januari 2022
Alle dingen nieuw
Geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw